Informacje o Firmie GTW LogisticNazwa: GTW Logistic
Tag: GTW
Norma miesięczna:: 10  000.km
Adres Strony FB:: gtwlogistic.pl
Kanał Głosowy : discord.gg/gtw
ID Status Kierowca Trasa Dystans Srednie
ID Status Kierowca Trasa Dystans Srednie
34495 Nie zakcpetowane ArcziPL RU - Rosja Petersburg
N - Norwegia Kautokeino
1  563 49.65
34492 Nie zakcpetowane Dominv0 I - Włochy Milano
F - Francja Bordeaux
1  092 45.51
34480 Zaakceptowane Dominv0 I - Włochy Neapol
I - Włochy Milano
0 0
34464 Zaakceptowane Dominv0 F - Francja Granville
I - Włochy Neapol
1  548 43.28
34460 Zaakceptowane FHA96 D - Niemcy Mannheim
I - Włochy Neapol
1  554 39.06
34459 Zaakceptowane Fajowy D - Niemcy Mannheim
I - Włochy Neapol
1  551 36.04
34458 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Terni
D - Niemcy Mannheim
0 0
34457 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Mannheim
I - Włochy Neapol
1  553 32.65
34442 Zaakceptowane kanda E - Hiszpania Algeciras
D - Niemcy Mannheim
2  343 32.05
34424 Zaakceptowane kanda N - Norwegia Honningsvag
E - Hiszpania Algeciras
5  439 32.06
34423 Zaakceptowane kanda N - Norwegia Mehamn
N - Norwegia Honningsvag
0.335 32.24
34416 Zaakceptowane Fajowy HR - Chorwacja Osijek
I - Włochy Terni
1  176 35.54
34412 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Terni
I - Włochy Syrakuzy
0.970 31.75
34406 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Bordeaux
HR - Chorwacja Osijek
2  018 36.82
34382 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Terni
I - Włochy Syrakuzy
0.631 32.96
34381 Zaakceptowane JakubP HR - Chorwacja Osijek
I - Włochy Terni
1  189 32.88
34380 Zaakceptowane JakubP F - Francja Bordeaux
HR - Chorwacja Osijek
2  036 40.03
34376 Zaakceptowane kanda I - Włochy Syrakuzy
N - Norwegia Mehamn
4  972 32.16
34370 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Mediolan
D - Niemcy Mannheim
0.794 48.36
34368 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Terni
I - Włochy Mediolan
0.482 30.71
34325 Zaakceptowane FHA96 HR - Chorwacja Osijek
I - Włochy Terni
1  173 34.78
34323 Zaakceptowane kulisiek HR - Chorwacja Osijek
I - Włochy Terni
1  177 31.61
34318 Zaakceptowane kanda I - Włochy Mediolan
I - Włochy Syrakuzy
1  448 32.04
34311 Zaakceptowane kulisiek F - Francja Bordeaux
HR - Chorwacja Osijek
2  019 37.79
34310 Zaakceptowane FHA96 F - Francja Bordeaux
HR - Chorwacja Osijek
2  021 41.66
34306 Zaakceptowane kanda I - Włochy Terni
I - Włochy Mediolan
0.483 32.09
34300 Zaakceptowane kanda HR - Chorwacja Osijek
I - Włochy Terni
1  189 32.04
34298 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Milano
F - Francja Bordeaux
1  199 44.45
34297 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Milano
F - Francja Bordeaux
1  199 44.45
34293 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Milano
F - Francja Bordeaux
1  403 31.15
34292 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Mediolan
I - Włochy Milano
0 0
34283 Zaakceptowane kanda F - Francja Bordeaux
HR - Chorwacja Osijek
2  051 32.03
34282 Zaakceptowane FHA96 GR - Grecja Saloniki
I - Włochy Milano
1  612 38.4
34281 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Mediolan
I - Włochy Milano
0 0
34280 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Milano
I - Włochy Mediolan
0 0
34279 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Granville
I - Włochy Milano
1  454 37.76
34275 Zaakceptowane kulisiek FI - Finlandia Sodankyla
I - Włochy Mediolan
3  286 29
34270 Zaakceptowane kanda I - Włochy Milano
F - Francja Bordeaux
1  413 32.2
34269 Zaakceptowane kanda I - Włochy Mediolan
I - Włochy Milano
0 0
34268 Zaakceptowane Fajowy EST - Estonia Tallinn
F - Francja Granville
3  314 43.84
34263 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Milano
F - Francja Bordeaux
1  083 38.32
34262 Zaakceptowane JakubP F - Francja Granville
I - Włochy Milano
0 0
34253 Zaakceptowane kanda I - Włochy Milano
I - Włochy Mediolan
0 0
34252 Zaakceptowane kanda F - Francja Valenciennes
I - Włochy Milano
1  022 32.09
34246 Zaakceptowane kulisiek F - Francja Valenciennes
FI - Finlandia Sodankyla
2  817 26.13
34245 Zaakceptowane kanda F - Francja Granville
F - Francja Valenciennes
0.570 31.93
34244 Zaakceptowane JakubP EST - Estonia Tallinn
F - Francja Granville
2  606 34.84
34241 Zaakceptowane JakubP FI - Finlandia Sodankyla
EST - Estonia Tallinn
1  020 30.29
34236 Zaakceptowane kanda EST - Estonia Tallinn
F - Francja Granville
2  793 32.04
34231 Zaakceptowane Fajowy FI - Finlandia Sodankyla
EST - Estonia Tallinn
0 0
34230 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Valenciennes
FI - Finlandia Sodankyla
2  811 35.11
34218 Zaakceptowane kanda EST - Estonia Paldiski
EST - Estonia Tallinn
0 0
34217 Zaakceptowane kanda MK - Macedonia Skopje
EST - Estonia Paldiski
2  338 32.04
34209 Zaakceptowane kanda FI - Finlandia Sodankyla
MK - Macedonia Skopje
3  351 32.02
34198 Zaakceptowane JakubP F - Francja Valenciennes
FI - Finlandia Sodankyla
3  058 28.78
34197 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Mediolan
F - Francja Valenciennes
1  006 31.11
34181 Zaakceptowane kanda F - Francja Valenciennes
FI - Finlandia Sodankyla
2  841 31.96
34180 Zaakceptowane Fajowy EST - Estonia Tallinn
F - Francja Valenciennes
2  338 48.29
34177 Zaakceptowane kulisiek F - Francja Granville
F - Francja Valenciennes
0.553 43.58
34162 Zaakceptowane kulisiek EST - Estonia Tallinn
F - Francja Granville
2  791 33.36
34145 Zaakceptowane kanda F - Francja Granville
F - Francja Valenciennes
0.547 36.93
34111 Zaakceptowane Dominv0 EST - Estonia Tallinn
F - Francja Granville
2  789 40.12
34083 Zaakceptowane kulisiek EST - Estonia Paldiski
EST - Estonia Tallinn
0.58 34.48
34082 Zaakceptowane Dominv0 EST - Estonia Paldiski
EST - Estonia Tallinn
0 0
34081 Zaakceptowane kulisiek MK - Macedonia Skopje
EST - Estonia Paldiski
2  354 33.35
34080 Zaakceptowane Dominv0 MK - Macedonia Skopje
EST - Estonia Paldiski
2  337 41.68
34077 Zaakceptowane JakubP FI - Finlandia Sodankyla
I - Włochy Mediolan
3  531 28.94
34073 Zaakceptowane kanda EST - Estonia Tallinn
F - Francja Granville
2  741 34.84
34069 Zaakceptowane Anum F - Francja Valenciennes
FI - Finlandia Sodankyla
2  803 29.08
34065 Zaakceptowane kulisiek GR - Grecja Saloniki
MK - Macedonia Skopje
0.183 44.81
34062 Zaakceptowane kanda EST - Estonia Paldiski
EST - Estonia Tallinn
0 0
34061 Zaakceptowane kanda MK - Macedonia Skopje
EST - Estonia Paldiski
2  338 36.18
34057 Zaakceptowane Anum F - Francja Granville
F - Francja Valenciennes
0.552 32.43
34056 Zaakceptowane FHA96 PL - Polska Ostrów Mazowiecka
GR - Grecja Saloniki
1  750 43.2
34044 Zaakceptowane Fajowy EST - Estonia Paldiski
EST - Estonia Tallinn
0 0
34043 Zaakceptowane Fajowy MK - Macedonia Skopje
EST - Estonia Paldiski
2  742 38.29
34042 Zaakceptowane kanda GR - Grecja Saloniki
MK - Macedonia Skopje
0.230 40
34014 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Ostrów Mazowiecka
GR - Grecja Saloniki
1  701 35.39
34013 Zaakceptowane freddyk EST - Estonia Tallinn
F - Francja Granville
2  853 39.78
34012 Zaakceptowane freddyk EST - Estonia Paldiski
EST - Estonia Tallinn
0.61 55.74
34011 Zaakceptowane Dominv0 GR - Grecja Saloniki
MK - Macedonia Skopje
0.230 43.91
34009 Zaakceptowane JakubP F - Francja Valenciennes
FI - Finlandia Sodankyla
3  051 29.24
34008 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Ostrów Mazowiecka
GR - Grecja Saloniki
1  750 49.09
34007 Zaakceptowane kanda PL - Polska Ostrów Mazowiecka
GR - Grecja Saloniki
1  804 43.24
34005 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Busko Zdrój
PL - Polska Ostrów Mazowiecka
0.333 35.74
34004 Zaakceptowane Dominv0 F - Francja Granville
PL - Polska Ostrów Mazowiecka
1  907 32.14
34003 Zaakceptowane kulisiek GR - Grecja Aleksandropolis
PL - Polska Busko Zdrój
1  823 39.61
33999 Zaakceptowane kanda GR - Grecja Seres
PL - Polska Ostrów Mazowiecka
1  681 32.6
33996 Zaakceptowane Anum EST - Estonia Tallinn
F - Francja Granville
2  743 34.34
33991 Zaakceptowane kanda RU - Rosja Murmańsk
GR - Grecja Seres
3  953 39.46
33989 Zaakceptowane Anum EST - Estonia Paldiski
EST - Estonia Tallinn
0.12 25
33986 Zaakceptowane Anum MK - Macedonia Skopje
EST - Estonia Paldiski
2  335 32.55
33984 Zaakceptowane Dominv0 EST - Estonia Tallinn
F - Francja Granville
2  780 43.27
33983 Zaakceptowane freddyk MK - Macedonia Skopje
EST - Estonia Paldiski
2  335 40.81
33982 Zaakceptowane freddyk GR - Grecja Seres
MK - Macedonia Skopje
0.287 60.63
33975 Zaakceptowane Dominv0 EST - Estonia Paldiski
EST - Estonia Tallinn
0 0
33974 Zaakceptowane Dominv0 MK - Macedonia Skopje
EST - Estonia Paldiski
2  460 42.52
33972 Zaakceptowane kulisiek GR - Grecja Seres
GR - Grecja Aleksandropolis
0.293 28.33
33971 Zaakceptowane kulisiek RU - Rosja Murmańsk
GR - Grecja Seres
3  964 36.48
33962 Zaakceptowane Dominv0 GR - Grecja Saloniki
MK - Macedonia Skopje
0.230 56.52
33960 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Ostrów Mazowiecka
GR - Grecja Saloniki
1  749 49.34
33956 Zaakceptowane JakubP F - Francja Granville
F - Francja Valenciennes
0.591 35.36
33955 Zaakceptowane JakubP EST - Estonia Tallinn
F - Francja Granville
2  474 33.99
33950 Zaakceptowane FHA96 PL - Polska Busko Zdrój
PL - Polska Ostrów Mazowiecka
0.341 39.59
33949 Zaakceptowane FHA96 GR - Grecja Aleksandropolis
PL - Polska Busko Zdrój
1  794 42.92
33948 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Busko Zdrój
PL - Polska Ostrów Mazowiecka
0.377 54.91
33939 Zaakceptowane Dominv0 GR - Grecja Aleksandropolis
PL - Polska Busko Zdrój
1  778 53.21
33938 Zaakceptowane Dominv0 GR - Grecja Saloniki
GR - Grecja Aleksandropolis
0 0
33926 Zaakceptowane kanda FI - Finlandia Sodankyla
RU - Rosja Murmańsk
0.512 41.8
33912 Zaakceptowane kanda F - Francja Valenciennes
FI - Finlandia Sodankyla
2  839 28.46
33891 Zaakceptowane Fajowy GR - Grecja Saloniki
MK - Macedonia Skopje
0.230 39.57
33890 Zaakceptowane freddyk RU - Rosja Murmańsk
GR - Grecja Seres
3  951 39.51
33888 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Ostrów Mazowiecka
GR - Grecja Saloniki
1  750 43.31
33887 Zaakceptowane JakubP EST - Estonia Paldiski
EST - Estonia Tallinn
0.61 37.7
33885 Zaakceptowane JakubP MK - Macedonia Skopje
EST - Estonia Paldiski
2  341 36.61
33877 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Busko-Zdrój
PL - Polska Ostrów Mazowiecka
0.431 39.44
33876 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Kielce
PL - Polska Busko-Zdrój
0 0
33875 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Busko Zdrój
PL - Polska Kielce
0 0
33868 Zaakceptowane FHA96 GR - Grecja Seres
GR - Grecja Aleksandropolis
0.294 41.5
33865 Zaakceptowane FHA96 RU - Rosja Murmańsk
GR - Grecja Seres
3  915 38.03
33835 Zaakceptowane Kavson GR - Grecja Saloniki
MK - Macedonia Skopje
0.229 35.37
33834 Zaakceptowane Kavson PL - Polska Ostrów Mazowiecka
GR - Grecja Saloniki
1  746 39
33832 Zaakceptowane JakubP GR - Grecja Saloniki
MK - Macedonia Skopje
0.229 39.74
33831 Zaakceptowane JakubP PL - Polska Ostrów Mazowiecka
GR - Grecja Saloniki
1  745 39.6
33823 Zaakceptowane kulisiek CZ - Czechy Mlada Boleslav
RU - Rosja Murmańsk
2  780 26.4
33822 Zaakceptowane kanda F - Francja Granville
F - Francja Valenciennes
0.548 37.04
33821 Zaakceptowane kanda EST - Estonia Tallinn
F - Francja Granville
2  746 35.07
33810 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Ostrów Mazowiecka
GR - Grecja Saloniki
1  784 46.52
33807 Zaakceptowane JakubP PL - Polska Busko Zdrój
PL - Polska Ostrów Mazowiecka
0.334 34.13
33806 Zaakceptowane JakubP GR - Grecja Aleksandropolis
PL - Polska Busko Zdrój
1  758 48.98
33805 Zaakceptowane JakubP GR - Grecja Seres
GR - Grecja Aleksandropolis
0.293 34.47
33804 Zaakceptowane Kavson PL - Polska Busko Zdrój
PL - Polska Ostrów Mazowiecka
0.332 33.43
33803 Zaakceptowane Kavson GR - Grecja Aleksandropolis
PL - Polska Busko Zdrój
1  754 44.98
33802 Zaakceptowane Kavson GR - Grecja Seres
GR - Grecja Aleksandropolis
0.293 32.08
33800 Zaakceptowane Kavson RU - Rosja Murmańsk
GR - Grecja Seres
5  092 31.81
33798 Zaakceptowane Kavson CZ - Czechy Mlada Boleslav
RU - Rosja Murmańsk
0 0
33795 Zaakceptowane Anum I - Włochy Mediolan
MK - Macedonia Skopje
1  441 33.8
33792 Zaakceptowane FHA96 CZ - Czechy Mlada Boleslav
RU - Rosja Murmańsk
2  782 30.63
33787 Zaakceptowane Anum RU - Rosja Мурманск
I - Włochy Mediolan
3  701 32.8
33786 Zaakceptowane freddyk N - Norwegia Oslo
RU - Rosja Murmańsk
2  063 36.69
33785 Zaakceptowane freddyk D - Niemcy Werlte
N - Norwegia Oslo
0 0
33780 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Busko Zdrój
PL - Polska Ostrów Mazowiecka
0.331 49.55
33775 Zaakceptowane Fajowy GR - Grecja Aleksandropolis
PL - Polska Busko Zdrój
1  796 47.72
33771 Zaakceptowane kanda EST - Estonia Paldiski
EST - Estonia Tallinn
0 0
33769 Zaakceptowane kanda MK - Macedonia Skopje
EST - Estonia Paldiski
2  339 34.25
33764 Zaakceptowane JakubP RU - Rosja Murmańsk
GR - Grecja Seres
5  093 31.85
33762 Zaakceptowane Fajowy GR - Grecja Seres
GR - Grecja Aleksandropolis
0.293 34.81
33761 Zaakceptowane Dominv0 GR - Grecja Aleksandropolis
PL - Polska Busko Zdrój
1  868 54.07
33759 Zaakceptowane kanda GR - Grecja Saloniki
MK - Macedonia Skopje
0.230 40.87
33758 Zaakceptowane Fajowy RU - Rosja Murmańsk
GR - Grecja Seres
3  537 45.29
33756 Zaakceptowane kanda PL - Polska Ostrów Mazowiecka
GR - Grecja Saloniki
1  748 39.87
33754 Zaakceptowane kanda PL - Polska Busko Zdrój
PL - Polska Ostrów Mazowiecka
0.334 39.82
33753 Zaakceptowane kanda GR - Grecja Aleksandropolis
PL - Polska Busko Zdrój
1  759 40.7
33752 Zaakceptowane kanda GR - Grecja Seres
GR - Grecja Aleksandropolis
0.293 32.76
33751 Zaakceptowane Dominv0 I - Włochy Mediolan
GR - Grecja Aleksandropolis
1  519 42.99
33750 Zaakceptowane Fajowy A - Austria Klagenfurt
RU - Rosja Murmańsk
3  853 53.15
33749 Zaakceptowane JakubP CZ - Czechy Mlada Boleslav
RU - Rosja Murmańsk
0 0
33746 Zaakceptowane kanda RU - Rosja Murmańsk
GR - Grecja Seres
3  955 37.8
33745 Zaakceptowane kanda RU - Rosja Мурманск
RU - Rosja Murmańsk
0 0
33731 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Catanzaro
CZ - Czechy Mlada Boleslav
1  960 31.89
33728 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Catanzaro
CZ - Czechy Mlada Boleslav
1  922 30.02
33727 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Catanzaro
CZ - Czechy Mlada Boleslav
2  020 31.09
33726 Zaakceptowane JakubP F - Francja Paris
I - Włochy Catanzaro
2  245 31.14
33724 Zaakceptowane JakubP F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
F - Francja Paris
0.601 31.45
33723 Zaakceptowane kanda PL - Polska Katowice
RU - Rosja Мурманск
2  683 33.99
33722 Zaakceptowane kanda CZ - Czechy Mlada Boleslav
PL - Polska Katowice
0.385 34.55
33715 Zaakceptowane Dominv0 CZ - Czechy Mlada Boleslav
I - Włochy Mediolan
1  014 32.45
33713 Zaakceptowane Fajowy RU - Rosja Zielenogradsk
A - Austria Klagenfurt
1  322 41.75
33712 Zaakceptowane Dominv0 I - Włochy Catanzaro
CZ - Czechy Mlada Boleslav
1  866 43.19
33710 Zaakceptowane kulisiek F - Francja Paris
I - Włochy Catanzaro
2  039 29.92
33708 Zaakceptowane FHA96 RU - Rosja Мурманск
I - Włochy Catanzaro
4  988 38.39
33703 Zaakceptowane Fajowy RU - Rosja Мурманск
RU - Rosja Zielenogradsk
2  127 48.14
33700 Zaakceptowane Kavson I - Włochy Catanzaro
CZ - Czechy Mlada Boleslav
1  923 34.11
33699 Zaakceptowane Kavson F - Francja Paris
I - Włochy Catanzaro
2  215 30.97
33698 Zaakceptowane Kavson F - Francja Paryż
F - Francja Paris
0 0
33688 Zaakceptowane kanda I - Włochy Catanzaro
CZ - Czechy Mlada Boleslav
1  884 29.35
33680 Zaakceptowane Dominv0 RU - Rosja Мурманск
I - Włochy Catanzaro
5  082 43.88
33678 Zaakceptowane kanda RU - Rosja Мурманск
I - Włochy Catanzaro
5  023 26.84
33656 Zaakceptowane Kavson F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
F - Francja Paryż
0.600 32
33655 Zaakceptowane Kavson A - Austria Klagenfurt
F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
1  186 42.92
33641 Zaakceptowane FHA96 PL - Polska Katowice
RU - Rosja Мурманск
2  684 42.06
33640 Zaakceptowane kanda PL - Polska Katowice
RU - Rosja Мурманск
2  692 37.3
33639 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Katowice
RU - Rosja Мурманск
2  757 44.72
33630 Zaakceptowane JakubP A - Austria Klagenfurt
F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
1  161 42.89
33629 Zaakceptowane JakubP RU - Rosja Zielenogradsk
A - Austria Klagenfurt
1  298 34.36
33611 Zaakceptowane kanda H - Węgry Budapeszt
PL - Polska Katowice
0.459 47.93
33607 Zaakceptowane Kavson RU - Rosja Zielenogradsk
A - Austria Klagenfurt
1  317 36.52
33606 Zaakceptowane kanda F - Francja Calais
H - Węgry Budapeszt
1  793 33.24
33605 Zaakceptowane kanda RU - Rosja Мурманск
F - Francja Calais
3  314 37.72
33593 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Bolonia
PL - Polska Katowice
1  337 41.29
33588 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Palermo
I - Włochy Bolonia
1  230 39.67
33587 Zaakceptowane JakubP RU - Rosja Мурманск
RU - Rosja Zielenogradsk
2  116 32.51
33584 Zaakceptowane kulisiek F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
F - Francja Paris
0.595 35.13
33583 Zaakceptowane Kavson RU - Rosja Мурманск
RU - Rosja Zielenogradsk
2  117 33.07
33575 Zaakceptowane kulisiek A - Austria Klagenfurt
F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
1  166 35.51
33573 Zaakceptowane Grande145 I - Włochy Palermo
I - Włochy Bolonia
1  224 36.52
33572 Zaakceptowane FHA96 MT - Malta Valletta
I - Włochy Palermo
0.308 33.77
33566 Zaakceptowane kulisiek RU - Rosja Zielenogradsk
A - Austria Klagenfurt
1  324 32.02
33564 Zaakceptowane Anum PL - Polska Katowice
RU - Rosja Мурманск
2  720 34.71
33563 Zaakceptowane Kavson PL - Polska Katowice
RU - Rosja Мурманск
2  686 36.52
33562 Zaakceptowane Kavson RU - Rosja Nikiel
PL - Polska Katowice
0 0
33561 Zaakceptowane Kavson SRB - Serbia Subotica
RU - Rosja Nikiel
2  976 36.02
33560 Zaakceptowane Kavson I - Włochy Mediolan
SRB - Serbia Subotica
0 0
33559 Zaakceptowane Grande145 MT - Malta Valletta
I - Włochy Palermo
0.343 37.32
33556 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Taranto
MT - Malta Valletta
0.626 41.85
33555 Zaakceptowane Kavson D - Niemcy Moguncja
I - Włochy Mediolan
0.782 34.53
33554 Zaakceptowane JakubP PL - Polska Katowice
RU - Rosja Мурманск
2  682 36.32
33553 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Katowice
RU - Rosja Мурманск
2  687 45.22
33552 Zaakceptowane kanda PL - Polska Katowice
RU - Rosja Мурманск
2  680 39.4
33551 Zaakceptowane kanda I - Włochy Bolonia
PL - Polska Katowice
1  058 37.62
33545 Zaakceptowane Anum I - Włochy Bolonia
PL - Polska Katowice
1  059 30.97
33540 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Poznań
PL - Polska Katowice
0 0
33538 Zaakceptowane Fajowy H - Węgry Budapeszt
PL - Polska Katowice
0.458 43.45
33537 Zaakceptowane Dominv0 H - Węgry Budapeszt
PL - Polska Poznań
0 0
33530 Zaakceptowane kanda I - Włochy Palermo
I - Włochy Bolonia
1  226 35.24
33529 Zaakceptowane kanda I - Włochy Catanzaro
I - Włochy Palermo
0.365 35.62
33527 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Calais
H - Węgry Budapeszt
1  793 39.15
33526 Zaakceptowane Dominv0 F - Francja Calais
H - Węgry Budapeszt
1  793 41.1
33519 Zaakceptowane Dominv0 I - Włochy Catanzaro
F - Francja Calais
0 0
33518 Zaakceptowane Fajowy RU - Rosja Мурманск
F - Francja Calais
0 0
33517 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Katowice
RU - Rosja Мурманск
2  816 42.22
33514 Zaakceptowane Anum I - Włochy Palermo
I - Włochy Bolonia
1  219 32.81
33508 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Bolonia
PL - Polska Katowice
1  062 29.76
33507 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Palermo
I - Włochy Bolonia
1  288 31.91
33506 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Catanzaro
I - Włochy Palermo
0.361 33.24
33505 Zaakceptowane Anum I - Włochy Catanzaro
I - Włochy Palermo
0.367 30.79
33504 Zaakceptowane kanda F - Francja Paris
I - Włochy Catanzaro
2  057 30.38
33503 Zaakceptowane kanda F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
F - Francja Paris
0.605 33.88
33502 Zaakceptowane Anum F - Francja Paris
I - Włochy Catanzaro
2  034 29.6
33498 Zaakceptowane kanda A - Austria Klagenfurt
F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
1  139 43.11
33497 Zaakceptowane kanda H - Węgry Szombathely
A - Austria Klagenfurt
0.224 33.48
33496 Zaakceptowane Fajowy H - Węgry Szombathely
PL - Polska Katowice
0.535 31.4
33495 Zaakceptowane Anum F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
F - Francja Paris
0.591 30.8
33489 Zaakceptowane JakubP F - Francja Paris
I - Włochy Catanzaro
2  252 29.44
33488 Zaakceptowane Anum A - Austria Klagenfurt
F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
1  165 39.83
33487 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Rzym
H - Węgry Szombathely
1  063 40.08
33485 Zaakceptowane kanda I - Włochy Rzym
H - Węgry Szombathely
1  072 32
33483 Zaakceptowane kanda I - Włochy Bolonia
I - Włochy Rzym
0.437 39.59
33482 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
I - Włochy Rzym
1  028 58.27
33480 Zaakceptowane Anum RU - Rosja Zielenogradsk
A - Austria Klagenfurt
1  312 32.09
33479 Zaakceptowane kanda I - Włochy Palermo
I - Włochy Bolonia
1  227 34.72
33478 Zaakceptowane kanda I - Włochy Catanzaro
I - Włochy Palermo
0.365 34.25
33471 Zaakceptowane Anum SRB - Serbia Subotica
RU - Rosja Zielenogradsk
1  292 31.73
33464 Zaakceptowane kanda F - Francja Paris
I - Włochy Catanzaro
2  037 30
33458 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Terni
I - Włochy Taranto
0.505 39.21
33455 Zaakceptowane FHA96 MT - Malta Valletta
I - Włochy Terni
0.980 37.14
33454 Zaakceptowane kanda F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
F - Francja Paryż
0.593 33.73
33452 Zaakceptowane kanda A - Austria Klagenfurt
F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
1  163 42.22
33449 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Taranto
MT - Malta Valletta
0.634 41.8
33444 Zaakceptowane Fajowy A - Austria Klagenfurt
F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
1  163 48.15
33442 Zaakceptowane kulisiek RU - Rosja Nikiel
RU - Rosja Zielenogradsk
2  321 31.93
33441 Zaakceptowane kanda RU - Rosja Zielenogradsk
A - Austria Klagenfurt
1  298 37.44
33438 Zaakceptowane Dominv0 F - Francja Paris
I - Włochy Catanzaro
2  033 33.45
33437 Zaakceptowane Dominv0 F - Francja Paryż
F - Francja Paris
0 0
33433 Zaakceptowane FHA96 D - Niemcy Hamburg
I - Włochy Taranto
2  068 40.28
33431 Zaakceptowane JakubP F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
F - Francja Paris
0.602 31.73
33430 Zaakceptowane JakubP A - Austria Klagenfurt
F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
1  140 41.23
33429 Zaakceptowane ArcziPL H - Węgry Debreczyn
RU - Rosja Petersburg
1  779 46.15
33421 Zaakceptowane kanda RU - Rosja Nikiel
RU - Rosja Zielenogradsk
2  329 35.59
33419 Zaakceptowane Dominv0 F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
F - Francja Paryż
0.592 31.93
33415 Zaakceptowane kulisiek SRB - Serbia Subotica
RU - Rosja Nikiel
3  535 34.82
33411 Zaakceptowane Dominv0 A - Austria Klagenfurt
F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
1  162 46.73
33406 Zaakceptowane FHA96 PL - Polska Katowice
D - Niemcy Hamburg
0.857 39.67
33403 Zaakceptowane Dominv0 RU - Rosja Zielenogradsk
A - Austria Klagenfurt
1  316 39.21
33402 Zaakceptowane kanda SRB - Serbia Subotica
RU - Rosja Nikiel
3  425 37.02
33401 Zaakceptowane Dominv0 RU - Rosja Nikiel
RU - Rosja Zielenogradsk
0 0
33390 Zaakceptowane JakubP RU - Rosja Zielenogradsk
A - Austria Klagenfurt
1  302 34.25
33389 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Catanzaro
RU - Rosja Zielenogradsk
2  781 29.45
33384 Zaakceptowane Fajowy RU - Rosja Nikiel
A - Austria Klagenfurt
3  861 43.75
33378 Zaakceptowane Grande145 I - Włochy Taranto
MT - Malta Valletta
0.654 45.41
33376 Zaakceptowane JakubP F - Francja Paris
I - Włochy Catanzaro
2  239 30.64
33372 Zaakceptowane Grande145 PL - Polska Olsztyn
I - Włochy Taranto
2  295 34.16
33365 Zaakceptowane FHA96 SRB - Serbia Subotica
PL - Polska Katowice
0.641 50.08
33364 Zaakceptowane FHA96 H - Węgry Szombathely
SRB - Serbia Subotica
0.398 40.95
33363 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Rzym
H - Węgry Szombathely
1  074 32.87
33357 Zaakceptowane Dominv0 SRB - Serbia Subotica
RU - Rosja Nikiel
3  427 42.4
33356 Zaakceptowane JakubP F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
F - Francja Paris
0.589 31.92
33355 Zaakceptowane JakubP A - Austria Klagenfurt
F - Francja Saint-Alban-du-Rhone
1  257 41.13
33354 Zaakceptowane JakubP RU - Rosja Zielenogradsk
A - Austria Klagenfurt
1  321 34.6
33324 Zaakceptowane Dominv0 SRB - Serbia Nisz
SRB - Serbia Subotica
0.418 35.65
33323 Zaakceptowane kulisiek SRB - Serbia Nisz
SRB - Serbia Subotica
0.410 29.27
33314 Zaakceptowane kulisiek H - Węgry Szombathely
SRB - Serbia Nisz
0.795 33.96
33313 Zaakceptowane Dominv0 H - Węgry Szombathely
SRB - Serbia Nisz
0.796 37.81
33311 Zaakceptowane Fajowy SRB - Serbia Subotica
RU - Rosja Nikiel
3  441 44.06
33307 Zaakceptowane Dominv0 I - Włochy Rzym
H - Węgry Szombathely
1  071 38.94
33306 Zaakceptowane Dominv0 I - Włochy Roma
I - Włochy Rzym
0 0
33305 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Rzym
H - Węgry Szombathely
1  071 29.79
33303 Zaakceptowane Dominv0 I - Włochy Rzym
I - Włochy Roma
0 0
33301 Zaakceptowane kanda SRB - Serbia Nisz
SRB - Serbia Subotica
0.410 29.76
33299 Zaakceptowane kanda H - Węgry Szombathely
SRB - Serbia Nisz
0.789 34.47
33298 Zaakceptowane kanda I - Włochy Rzym
H - Węgry Szombathely
1  072 31.9
33297 Zaakceptowane kanda I - Włochy Roma
I - Włochy Rzym
0 0
33288 Zaakceptowane JakubP RU - Rosja Nikiel
RU - Rosja Zielenogradsk
2  076 34.15
33275 Zaakceptowane JakubP SRB - Serbia Subotica
RU - Rosja Nikiel
3  396 36.1
33273 Zaakceptowane JakubP SRB - Serbia Nisz
SRB - Serbia Subotica
0.424 31.6
33267 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Valletta
I - Włochy Rzym
0 0
33264 Zaakceptowane Fajowy SRB - Serbia Nisz
SRB - Serbia Subotica
0.426 42.72
33263 Zaakceptowane ArcziPL BIH - Bośnia I Hercegowina Doboj
H - Węgry Debreczyn
0.731 47.2
33261 Zaakceptowane JakubP H - Węgry Szombathely
SRB - Serbia Nisz
0.791 37.67
33260 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Rzym
H - Węgry Szombathely
1  071 32.31
33259 Zaakceptowane Fajowy H - Węgry Szombathely
SRB - Serbia Nisz
0.797 42.41
33257 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Rzym
H - Węgry Szombathely
1  072 41.88
33251 Zaakceptowane Fajowy MT - Malta Valletta
I - Włochy Rzym
0.896 46.76
33231 Zaakceptowane Anum SRB - Serbia Nisz
SRB - Serbia Subotica
0.414 27.29
33230 Zaakceptowane Anum H - Węgry Szombathely
SRB - Serbia Nisz
0.787 33.67
33229 Zaakceptowane Anum I - Włochy Rzym
H - Węgry Szombathely
1  067 31.4
33227 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Roma
I - Włochy Rzym
0 0
33225 Zaakceptowane JakubP MT - Malta Valetta
I - Włochy Roma
0.901 36.51
33224 Zaakceptowane JakubP MT - Malta Valletta
MT - Malta Valetta
0 0
33223 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Taranto
MT - Malta Valletta
0.622 35.69
33219 Zaakceptowane Anum I - Włochy Roma
I - Włochy Rzym
0 0
33218 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Roma
I - Włochy Rzym
0 0
33217 Zaakceptowane Anum MT - Malta Valetta
I - Włochy Roma
0.899 31.15
33216 Zaakceptowane Anum MT - Malta Valletta
MT - Malta Valetta
0 0
33215 Zaakceptowane kulisiek MT - Malta Valetta
I - Włochy Roma
0.899 34.48
33214 Zaakceptowane kulisiek MT - Malta Valletta
MT - Malta Valetta
0 0
33199 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Roma
I - Włochy Rzym
0 0
33198 Zaakceptowane kanda MT - Malta Valetta
I - Włochy Roma
0.901 36.85
33197 Zaakceptowane kanda I - Włochy Roma
MT - Malta Valetta
0 0
33196 Zaakceptowane kanda I - Włochy Rzym
I - Włochy Roma
0 0
33190 Zaakceptowane Anum I - Włochy Taranto
MT - Malta Valletta
0.627 34.29
33189 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Taranto
MT - Malta Valletta
0.624 33.33
33186 Zaakceptowane FHA96 MT - Malta Valetta
I - Włochy Roma
0.895 41.9
33185 Zaakceptowane FHA96 MT - Malta Valletta
MT - Malta Valetta
0 0
33181 Zaakceptowane Dominv0 I - Włochy Rzym
PL - Polska Valletta
0 0
33178 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Palermo
I - Włochy Taranto
0.564 31.38
33176 Zaakceptowane Dominv0 MT - Malta Valletta
I - Włochy Rzym
0 0
33169 Zaakceptowane Anum I - Włochy Mediolan
I - Włochy Taranto
0.916 28.6
33168 Zaakceptowane kulisiek TR - Turcja Stambuł
I - Włochy Taranto
0.993 35.75
33167 Zaakceptowane JakubP FI - Finlandia Oulu
I - Włochy Palermo
4  066 29.76
33165 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Taranto
MT - Malta Valletta
0.640 42.5
33162 Zaakceptowane kanda I - Włochy Taranto
MT - Malta Valletta
0.643 41.06
33161 Zaakceptowane Dominv0 I - Włochy Taranto
MT - Malta Valletta
0.644 44.57
33152 Zaakceptowane kanda I - Włochy Turyn
I - Włochy Taranto
1  119 26.99
33151 Zaakceptowane Dominv0 TR - Turcja Stambuł
I - Włochy Taranto
0.990 37.07
33147 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Taranto
MT - Malta Valletta
0.643 41.21
33146 Zaakceptowane Anum S - Szwecja Skalleftea
I - Włochy Mediolan
2  963 37.19
33145 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Olsztyn
TR - Turcja Stambuł
2  211 38.63
33139 Zaakceptowane FHA96 TR - Turcja Stambuł
I - Włochy Taranto
0.993 40.48
33134 Zaakceptowane Tofu_Provider I - Włochy Taranto
S - Szwecja Skelleftea
0 0
33133 Zaakceptowane kanda PL - Polska Olsztyn
I - Włochy Turyn
1  821 27.79
33130 Zaakceptowane ArcziPL CZ - Czechy Igława
BIH - Bośnia I Hercegowina Doboj
0.768 46.61
33127 Zaakceptowane Dominv0 TR - Turcja Istanbuł
TR - Turcja Stambuł
0 0
33126 Zaakceptowane Dominv0 TR - Turcja Stambuł
TR - Turcja Istanbuł
0 0
33125 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Mediolan
I - Włochy Taranto
0.963 36.24
33124 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Olsztyn
TR - Turcja Stambuł
2  162 32.05
33123 Zaakceptowane Dominv0 TR - Turcja Stambuł
PL - Polska Olsztyn
0 0
33121 Zaakceptowane Dominv0 TR - Turcja Istanbuł
TR - Turcja Stambuł
0 0
33118 Zaakceptowane Dominv0 FI - Finlandia Oulu
TR - Turcja Istanbuł
0 0
33116 Zaakceptowane Tofu_Provider S - Szwecja Skalleftea
I - Włochy Taranto
0 0
33111 Zaakceptowane Grande145 S - Szwecja Skalleftea
PL - Polska Olsztyn
0.943 35.74
33109 Zaakceptowane Grande145 P - Portugalia Lizbona
S - Szwecja Skalleftea
4  300 35.72
33105 Zaakceptowane Fajowy TR - Turcja Stambuł
I - Włochy Mediolan
2  000 55.75
33099 Zaakceptowane kanda P - Portugalia Lizbona
PL - Polska Olsztyn
3  267 30.27
33095 Zaakceptowane FHA96 PL - Polska Olsztyn
TR - Turcja Stambuł
2  168 54.98
33092 Zaakceptowane Anum P - Portugalia Lizbona
S - Szwecja Skalleftea
4  266 37.25
33086 Zaakceptowane kanda PL - Polska Olsztyn
P - Portugalia Lizbona
3  310 40
33085 Zaakceptowane Tofu_Provider P - Portugalia Lizbona
S - Szwecja Skalleftea
4  339 28.76
33083 Zaakceptowane Tofu_Provider PL - Polska Olsztyn
P - Portugalia Lizbona
3  332 36.4
33077 Zaakceptowane kulisiek F - Francja Tuluza
PL - Polska Olsztyn
2  235 30.02
33076 Zaakceptowane Dominv0 TR - Turcja Istanbuł
FI - Finlandia Oulu
3  501 32.05
33074 Zaakceptowane Dominv0 TR - Turcja Stambuł
TR - Turcja Istanbuł
0 0
33071 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Olsztyn
TR - Turcja Stambuł
2  148 32.91
33070 Zaakceptowane Dominv0 S - Szwecja Skalleftea
PL - Polska Olsztyn
0.908 32.05
33068 Zaakceptowane JakubP TR - Turcja Istanbuł
FI - Finlandia Oulu
3  864 35.61
33067 Zaakceptowane JakubP TR - Turcja Stambuł
TR - Turcja Istanbuł
0 0
33066 Zaakceptowane JakubP PL - Polska Olsztyn
TR - Turcja Stambuł
2  138 40.18
33065 Zaakceptowane JakubP S - Szwecja Skalleftea
PL - Polska Olsztyn
0.972 31.79
33064 Zaakceptowane JakubP P - Portugalia Lizbona
S - Szwecja Skalleftea
4  477 32.86
33062 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Olsztyn
TR - Turcja Stambuł
2  178 47.61
33059 Zaakceptowane Fajowy FI - Finlandia Oulu
PL - Polska Olsztyn
1  510 65.36
33058 Zaakceptowane FHA96 FI - Finlandia Ivalo
PL - Polska Olsztyn
2  021 42.36
33056 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Mediolan
P - Portugalia Lizbona
2  140 30.65
33025 Zaakceptowane Dominv0 P - Portugalia Lizbona
S - Szwecja Skalleftea
4  327 32.08
33021 Zaakceptowane kanda FI - Finlandia Oulu
PL - Polska Olsztyn
1  500 48.87
33011 Zaakceptowane JakubP I - Włochy Palermo
I - Włochy Mediolan
1  374 30.2
33010 Zaakceptowane JakubP S - Szwecja Skalleftea
I - Włochy Palermo
4  601 27.43
32998 Zaakceptowane Fajowy TR - Turcja Istanbuł
FI - Finlandia Oulu
3  519 45.5
32997 Zaakceptowane kanda TR - Turcja Istanbuł
FI - Finlandia Oulu
3  537 37.69
32980 Zaakceptowane kanda TR - Turcja Stambuł
TR - Turcja Istanbuł
0 0
32979 Zaakceptowane kanda PL - Polska Olsztyn
TR - Turcja Stambuł
2  168 44.6
32978 Zaakceptowane Fajowy TR - Turcja Stambuł
TR - Turcja Istanbuł
0 0
32977 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Olsztyn
TR - Turcja Stambuł
2  170 48.02
32965 Zaakceptowane kanda S - Szwecja Skalleftea
PL - Polska Olsztyn
0.963 40.29
32963 Zaakceptowane kanda P - Portugalia Lizbona
S - Szwecja Skalleftea
4  283 32.69
32961 Zaakceptowane kanda E - Hiszpania Kordoba
P - Portugalia Lizbona
0.712 31.46
32960 Zaakceptowane kanda E - Hiszpania Sewilla
E - Hiszpania Kordoba
0.141 48.23
32957 Zaakceptowane kanda E - Hiszpania Huelva
E - Hiszpania Sewilla
0.219 31.96
32956 Zaakceptowane kanda P - Portugalia Lizbona
E - Hiszpania Huelva
0.460 31.96
32953 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Olsztyn
P - Portugalia Lizbona
3  419 36.68
32951 Zaakceptowane Anum PL - Polska Olsztyn
P - Portugalia Lizbona
3  310 32.02
32950 Zaakceptowane kanda PL - Polska Olsztyn
P - Portugalia Lizbona
3  308 30.26
32940 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Nowogard
PL - Polska Olsztyn
0.435 36.09
32927 Zaakceptowane ArcziPL CY - Cypr Larnaka
CZ - Czechy Igława
1  411 41.74
32917 Zaakceptowane Anum D - Niemcy Werlte
PL - Polska Olsztyn
1  007 46.87
32914 Zaakceptowane Fajowy FI - Finlandia Ivalo
PL - Polska Nowogard
2  057 44.53
32913 Zaakceptowane kanda PL - Polska Nowogard
PL - Polska Olsztyn
0.434 24.42
32912 Zaakceptowane kanda FI - Finlandia Ivalo
PL - Polska Nowogard
2  076 24.42
32908 Zaakceptowane ArcziPL PL - Polska Rzeszów
CY - Cypr Larnaka
1  430 42.17
32899 Zaakceptowane kanda S - Szwecja Skalleftea
FI - Finlandia Ivalo
0.663 24.43
32894 Zaakceptowane JakubP P - Portugalia Lizbona
S - Szwecja Skalleftea
4  631 32
32893 Zaakceptowane JakubP PL - Polska Bielsko-Biała
P - Portugalia Lizbona
0 0
32889 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Nowogard
PL - Polska Olsztyn
0.436 40.6
32887 Zaakceptowane kanda P - Portugalia Lizbona
S - Szwecja Skalleftea
4  350 24.41
32885 Zaakceptowane Dominv0 FI - Finlandia Ivalo
PL - Polska Nowogard
2  086 45.73
32882 Zaakceptowane Fajowy D - Niemcy Werlte
FI - Finlandia Ivalo
2  524 35.74
32871 Zaakceptowane kanda PL - Polska Olsztyn
P - Portugalia Lizbona
3  306 29.28
32870 Zaakceptowane Grande145 PL - Polska Olsztyn
P - Portugalia Lizbona
3  307 44.12
32869 Zaakceptowane Grande145 PL - Polska Nowogard
PL - Polska Olsztyn
0.434 44.93
32866 Zaakceptowane Dominv0 PL - Polska Nowogard
FI - Finlandia Ivalo
0 0
32862 Zaakceptowane FHA96 PL - Polska Nowogard
FI - Finlandia Ivalo
0 0
32858 Zaakceptowane kanda PL - Polska Nowogard
PL - Polska Olsztyn
0.436 29.36
32856 Zaakceptowane kanda FI - Finlandia Ivalo
PL - Polska Nowogard
2  054 29.75
32854 Zaakceptowane Dominv0 F - Francja Paluel
PL - Polska Nowogard
0 0
32853 Zaakceptowane Dominv0 F - Francja Calais
F - Francja Paluel
0.284 51.41
32852 Zaakceptowane FHA96 FI - Finlandia Ivalo
PL - Polska Nowogard
2  059 41.38
32837 Zaakceptowane Kavson FI - Finlandia Oulu
D - Niemcy Moguncja
2  767 34.59
32836 Zaakceptowane Kavson TR - Turcja Istanbuł
FI - Finlandia Oulu
3  498 36.45
32834 Zaakceptowane FHA96 D - Niemcy Werlte
FI - Finlandia Ivalo
1  774 32.13
32818 Zaakceptowane kanda FI - Finlandia Oulu
FI - Finlandia Ivalo
0.504 29.37
32817 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Wertle
FI - Finlandia Oulu
2  233 29.29
32806 Zaakceptowane freddyk N - Norwegia Oslo
D - Niemcy Werlte
1  212 41.09
32805 Zaakceptowane freddyk UA - Ukraina Czerniowce
N - Norwegia Oslo
2  332 34.01
32804 Zaakceptowane FHA96 N - Norwegia Oslo
D - Niemcy Werlte
1  227 32.44
32801 Zaakceptowane FHA96 UA - Ukraina Czerniowce
N - Norwegia Oslo
2  169 32.18
32798 Zaakceptowane Fajowy N - Norwegia Oslo
D - Niemcy Werlte
1  214 54.37
32796 Zaakceptowane Fajowy FI - Finlandia Oulu
N - Norwegia Oslo
1  499 35.82
32787 Zaakceptowane kanda N - Norwegia Oslo
D - Niemcy Wertle
1  215 29.3
32785 Zaakceptowane kanda N - Norwegia Trondheim
N - Norwegia Oslo
0.526 29.28
32783 Zaakceptowane kanda N - Norwegia Oslo
N - Norwegia Trondheim
0.531 31.45
32778 Zaakceptowane Anum N - Norwegia Oslo
D - Niemcy Werlte
1  215 32.1
32766 Zaakceptowane FHA96 P - Portugalia Lizbona
UA - Ukraina Czerniowce
3  753 32.24
32765 Zaakceptowane Kavson UA - Ukraina Czerniowce
TR - Turcja Istanbuł
1  149 31.77
32764 Zaakceptowane Anum FI - Finlandia Oulu
N - Norwegia Oslo
1  528 32
32763 Zaakceptowane kanda FI - Finlandia Oulu
N - Norwegia Oslo
1  530 34.18
32754 Zaakceptowane Kavson P - Portugalia Lizbona
UA - Ukraina Czerniowce
3  722 37.61
32753 Zaakceptowane Anum PL - Polska Nowogard
FI - Finlandia Oulu
1  849 32.02
32752 Zaakceptowane kanda PL - Polska Nowogard
FI - Finlandia Oulu
1  875 34.24
32751 Zaakceptowane freddyk P - Portugalia Lizbona
UA - Ukraina Czerniowce
3  765 38.11
32745 Zaakceptowane kanda FI - Finlandia Ivalo
PL - Polska Nowogard
2  072 34.17
32744 Zaakceptowane Anum FI - Finlandia Ivalo
PL - Polska Nowogard
2  066 32.04
32742 Zaakceptowane Grande145 FI - Finlandia Ivalo
PL - Polska Nowogard
2  082 40.92
32740 Zaakceptowane kanda FI - Finlandia Oulu
FI - Finlandia Ivalo
0.502 34.06
32738 Zaakceptowane Anum FI - Finlandia Oulu
FI - Finlandia Ivalo
0.537 32.03
32736 Zaakceptowane Anum TR - Turcja Istanbuł
FI - Finlandia Oulu
3  493 32.09
32735 Zaakceptowane kanda TR - Turcja Istanbuł
FI - Finlandia Oulu
3  530 34.19
32734 Zaakceptowane kanda UA - Ukraina Czerniowce
TR - Turcja Istanbuł
1  189 34.23
32729 Zaakceptowane FHA96 GB - Wielka Brytania Cambridge
P - Portugalia Lizbona
2  183 32.16
32722 Zaakceptowane Fajowy TR - Turcja Istanbuł
FI - Finlandia Oulu
3  499 40.04
32715 Zaakceptowane Kavson I - Włochy Turyn
P - Portugalia Lizbona
1  993 35.93
32713 Zaakceptowane Fajowy UA - Ukraina Czerniowce
TR - Turcja Istanbuł
1  145 46.2
32712 Zaakceptowane Grande145 FI - Finlandia Oulu
FI - Finlandia Ivalo
0.536 40.67
32711 Zaakceptowane Fajowy P - Portugalia Lizbona
UA - Ukraina Czerniowce
3  747 48.2
32710 Zaakceptowane Anum UA - Ukraina Czerniowce
TR - Turcja Istanbuł
1  148 32.14
32709 Zaakceptowane Grande145 TR - Turcja Istanbuł
FI - Finlandia Oulu
3  511 39.59
32708 Zaakceptowane Grande145 PL - Polska Bielsko-Biała
TR - Turcja Istanbuł
0 0
32706 Zaakceptowane Grande145 PL - Polska Bielsko-Biała
TR - Turcja Stambuł
0 0
32701 Zaakceptowane Kavson PL - Polska Wrocław
I - Włochy Turyn
1  320 40.45
32692 Zaakceptowane kanda P - Portugalia Lizbona
UA - Ukraina Czerniowce
3  757 34.18
32691 Zaakceptowane Anum P - Portugalia Lizbona
UA - Ukraina Czerniowce
3  753 32.05
32686 Zaakceptowane freddyk PL - Polska Olsztyn
P - Portugalia Lizbona
3  331 39.18
32676 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Poznań
F - Francja Tuluza
1  874 33.46
32669 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Olsztyn
P - Portugalia Lizbona
3  322 48.8
32668 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Tuluza
PL - Polska Olsztyn
2  377 40.18
32662 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Olsztyn
PL - Polska Poznań
0.297 31.65
32660 Zaakceptowane Anum PL - Polska Olsztyn
P - Portugalia Lizbona
3  367 32.02
32659 Zaakceptowane kanda PL - Polska Olsztyn
P - Portugalia Lizbona
3  326 34.19
32656 Zaakceptowane kulisiek F - Francja Tuluza
PL - Polska Olsztyn
2  261 29.1
32597 Zaakceptowane kanda F - Francja Tuluza
PL - Polska Olsztyn
2  376 34.18
32595 Zaakceptowane freddyk NL - Holandia Amsterdam
PL - Polska Olsztyn
1  113 36.93
32577 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Poznań
F - Francja Tuluza
1  930 35.65
32575 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Poznań
F - Francja Tuluza
1  941 47.35
32574 Zaakceptowane kanda PL - Polska Poznań
F - Francja Tuluza
1  936 34.19
32567 Zaakceptowane kanda PL - Polska Olsztyn
PL - Polska Poznań
0.305 34.1
32555 Zaakceptowane kulisiek NL - Holandia Amsterdam
PL - Polska Poznań
0.810 30
32510 Zaakceptowane kanda F - Francja Tuluza
PL - Polska Olsztyn
2  306 33.3
32488 Zaakceptowane kanda PL - Polska Poznań
F - Francja Tuluza
1  939 32.08
32459 Zaakceptowane kanda F - Francja Tuluza
PL - Polska Poznań
2  198 32.07
32454 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Tuluza
PL - Polska Poznań
2  265 34.53
32451 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Poznań
F - Francja Tuluza
2  065 36.85
32435 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Tuluza
PL - Polska Poznań
2  064 33.33
32399 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Poznań
F - Francja Tuluza
1  940 44.64
32398 Zaakceptowane kanda PL - Polska Poznań
F - Francja Tuluza
1  941 31.99
32376 Zaakceptowane kanda F - Francja Tuluza
PL - Polska Poznań
2  069 32.14
32375 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Tuluza
PL - Polska Poznań
2  069 38.04
32371 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Poznań
F - Francja Tuluza
1  937 46.98
32349 Zaakceptowane kulisiek EST - Estonia Paldiski
NL - Holandia Amsterdam
1  875 37.65
32347 Zaakceptowane kulisiek EST - Estonia Paladiski
EST - Estonia Paldiski
0 0
32324 Zaakceptowane freddyk EST - Estonia Paldiski
NL - Holandia Amsterdam
1  874 40.93
32323 Zaakceptowane freddyk NL - Holandia Amsterdam
EST - Estonia Paldiski
0 0
32317 Zaakceptowane kulisiek E - Hiszpania Badajoz
EST - Estonia Paladiski
4  036 31.57
32300 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Tuluza
PL - Polska Poznań
2  077 40.3
32297 Zaakceptowane freddyk NL - Holandia Amsterdam
EST - Estonia Paladiski
1  879 34.81
32296 Zaakceptowane kanda PL - Polska Poznań
F - Francja Tuluza
1  940 32.06
32281 Zaakceptowane kanda F - Francja Tuluza
PL - Polska Poznań
2  487 32.17
32271 Zaakceptowane kanda PL - Polska Poznań
F - Francja Tuluza
2  072 34.22
32270 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Poznań
F - Francja Tuluza
2  071 46.21
32261 Zaakceptowane Fajowy EST - Estonia Paladiski
PL - Polska Poznań
1  076 41.82
32256 Zaakceptowane kanda NL - Holandia Amsterdam
PL - Polska Poznań
0.809 34.12
32245 Zaakceptowane kanda EST - Estonia Paldiski
NL - Holandia Amsterdam
1  982 32.09
32240 Zaakceptowane kulisiek EST - Estonia Paldiski
E - Hiszpania Badajoz
4  084 32.88
32232 Zaakceptowane kanda F - Francja Lille
EST - Estonia Paldiski
2  241 32.08
32229 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Osnabruck
F - Francja Lille
0.585 31.97
32187 Zaakceptowane kanda NL - Holandia Amsterdam
D - Niemcy Osnabruck
0.202 31.68
32183 Zaakceptowane kulisiek E - Hiszpania Badajoz
EST - Estonia Paldiski
4  213 39.69
32179 Zaakceptowane kanda EST - Estonia Paldiski
NL - Holandia Amsterdam
2  007 32.09
32170 Zaakceptowane Fajowy E - Hiszpania Badajoz
EST - Estonia Paladiski
4  087 43.43
32155 Zaakceptowane kanda I - Włochy Wenecja
EST - Estonia Paldiski
2  118 34.18
32142 Zaakceptowane Fajowy SK - Słowacja Bratysława
E - Hiszpania Badajoz
3  546 37.93
32141 Zaakceptowane kanda B - Belgia Bruksela
I - Włochy Wenecja
1  156 34.17
32140 Zaakceptowane FHA96 B - Belgia Bruksela
GB - Wielka Brytania Cambridge
0.466 32.19
32135 Zaakceptowane kulisiek NL - Holandia Amsterdam
E - Hiszpania Badajoz
2  269 28.16
32129 Zaakceptowane kanda I - Włochy Wenecja
B - Belgia Bruksela
1  145 34.15
32123 Zaakceptowane kanda B - Belgia Bruksela
I - Włochy Wenecja
1  151 34.23
32111 Zaakceptowane kanda I - Włochy Wenecja
B - Belgia Bruksela
1  149 34.12
32110 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Wenecja
PL - Polska Bruksela
1  146 40.75
32105 Zaakceptowane kulisiek EST - Estonia Paldiski
NL - Holandia Amsterdam
1  875 40.32
32103 Zaakceptowane kulisiek EST - Estonia Paladiski
EST - Estonia Paldiski
0 0
32101 Zaakceptowane kanda B - Belgia Bruksela
I - Włochy Wenecja
1  157 34.14
32097 Zaakceptowane FHA96 B - Belgia Bruksela
I - Włochy Wenecja
1  151 34.84
32096 Zaakceptowane FHA96 D - Niemcy Duisburg
B - Belgia Bruksela
0.359 39
32090 Zaakceptowane kanda I - Włochy Wenecja
B - Belgia Bruksela
1  145 34.15
32082 Zaakceptowane FHA96 PL - Polska Olsztyn
D - Niemcy Duisburg
1  063 35.47
32079 Zaakceptowane kanda B - Belgia Bruksela
I - Włochy Wenecja
1  156 34.17
32074 Zaakceptowane kanda I - Włochy Wenecja
B - Belgia Bruksela
1  146 34.12
32072 Zaakceptowane FHA96 SK - Słowacja Bratysława
PL - Polska Olsztyn
0.763 42.86
32069 Zaakceptowane kanda B - Belgia Bruksela
I - Włochy Wenecja
1  156 34.17
32056 Zaakceptowane freddyk EST - Estonia Tallinn
NL - Holandia Amsterdam
1  872 41.99
32055 Zaakceptowane freddyk EST - Estonia Paladiski
EST - Estonia Tallinn
0 0
32041 Zaakceptowane kanda SK - Słowacja Bratysława
B - Belgia Bruksela
1  233 33.9
32022 Zaakceptowane FHA96 A - Austria Innsbruck
SK - Słowacja Bratysława
1  135 48.99
32021 Zaakceptowane kanda A - Austria Innsbruck
SK - Słowacja Bratysława
1  135 34.19
32020 Zaakceptowane Fajowy A - Austria Innsbruck
SK - Słowacja Bratysława
1  137 44.06
32019 Zaakceptowane FHA96 NL - Holandia Amsterdam
A - Austria Innsbruck
1  080 35.93
32000 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Frankfurt
A - Austria Innsbruck
0.577 34.32
31999 Zaakceptowane kanda A - Austria Innsbruck
D - Niemcy Frankfurt
0.579 34.2
31996 Zaakceptowane kanda I - Włochy Wenecja
A - Austria Innsbruck
0.414 34.3
31995 Zaakceptowane kulisiek E - Hiszpania Badajoz
EST - Estonia Paladiski
4  114 32.43
31994 Zaakceptowane Fajowy E - Hiszpania Sewilla
A - Austria Innsbruck
0 0
31988 Zaakceptowane kanda B - Belgia Bruksela
I - Włochy Wenecja
1  364 34.16
31981 Zaakceptowane kanda I - Włochy Wenecja
B - Belgia Bruksela
1  144 34.18
31980 Zaakceptowane kanda B - Belgia Bruksela
I - Włochy Wenecja
1  156 34.17
31966 Zaakceptowane kanda NL - Holandia Amsterdam
B - Belgia Brussel
0.267 34.08
31965 Zaakceptowane kanda EST - Estonia Paladiski
NL - Holandia Amsterdam
2  071 34.19
31961 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Mediolan
E - Hiszpania Badajoz
2  006 29.96
31947 Zaakceptowane kanda E - Hiszpania Badajoz
EST - Estonia Paladiski
4  047 34.2
31946 Zaakceptowane kanda E - Hiszpania Sewilla
E - Hiszpania Badajoz
0.323 34.06
31944 Zaakceptowane FHA96 D - Niemcy Duisburg
NL - Holandia Amsterdam
0.234 43.16
31943 Zaakceptowane FHA96 PL - Polska Olsztyn
D - Niemcy Duisburg
1  060 42.92
31937 Zaakceptowane kulisiek E - Hiszpania Sewilla
I - Włochy Mediolan
1  995 27.22
31934 Zaakceptowane freddyk E - Hiszpania Badajoz
EST - Estonia Paladiski
4  040 33.84
31931 Zaakceptowane freddyk E - Hiszpania Sewilla
E - Hiszpania Badajoz
0.325 35.69
31926 Zaakceptowane FHA96 B - Belgia Bruksela
PL - Polska Olsztyn
1  345 34.8
31925 Zaakceptowane FHA96 GB - Wielka Brytania Cardiff
B - Belgia Bruksela
0.622 47.59
31923 Zaakceptowane FHA96 E - Hiszpania Sewilla
GB - Wielka Brytania Cardiff
1  200 34
31914 Zaakceptowane freddyk PL - Polska Katowice
E - Hiszpania Sewilla
2  974 35.41
31911 Zaakceptowane kanda PL - Polska Katowice
E - Hiszpania Sewilla
2  966 34.19
31910 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Duisburg
PL - Polska Katowice
0.984 34.15
31908 Zaakceptowane kanda PL - Polska Olsztyn
D - Niemcy Duisburg
1  059 34.18
31907 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Katowice
E - Hiszpania Sewilla
2  965 36.09
31906 Zaakceptowane FHA96 PL - Polska Katowice
E - Hiszpania Sewilla
3  001 35.22
31889 Zaakceptowane FHA96 E - Hiszpania Sewilla
PL - Polska Katowice
0 0
31888 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Katowice
E - Hiszpania Sewilla
3  085 35.49
31884 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Olsztyn
PL - Polska Katowice
0.533 30.58
31878 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Mediolan
E - Hiszpania Sewilla
0 0
31877 Zaakceptowane kanda PL - Polska Katowice
PL - Polska Olsztyn
0.433 34.18
31876 Zaakceptowane kanda E - Hiszpania Sewilla
PL - Polska Katowice
3  068 34.16
31874 Zaakceptowane kulisiek E - Hiszpania Sewilla
PL - Polska Katowice
3  068 31.26
31873 Zaakceptowane Fajowy E - Hiszpania Sewilla
PL - Polska Olsztyn
3  447 30.52
31808 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Katowice
E - Hiszpania Sewilla
3  002 34.28
31807 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Katowice
E - Hiszpania Sewilla
3  023 36.62
31806 Zaakceptowane kanda PL - Polska Katowice
E - Hiszpania Sewilla
3  009 34.16
31795 Zaakceptowane kulisiek D - Niemcy Duisburg
PL - Polska Katowice
0.984 27.74
31789 Zaakceptowane freddyk D - Niemcy Duisburg
PL - Polska Katowice
0.985 33.2
31788 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Olsztyn
PL - Polska Katowice
0.434 34.79
31787 Zaakceptowane kanda PL - Polska Olsztyn
PL - Polska Katowice
0.433 34.18
31786 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Olsztyn
D - Niemcy Duisburg
1  060 35
31784 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Duisburg
PL - Polska Olsztyn
1  068 34.18
31783 Zaakceptowane freddyk PL - Polska Olsztyn
D - Niemcy Duisburg
1  059 35.32
31769 Zaakceptowane kulisiek D - Niemcy Duisburg
PL - Polska Olsztyn
1  063 34.43
31765 Zaakceptowane Fajowy D - Niemcy Duisburg
PL - Polska Olsztyn
1  066 30.39
31713 Zaakceptowane kanda PL - Polska Olsztyn
D - Niemcy Duisburg
1  060 34.15
31712 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Berlin
PL - Polska Olsztyn
0.536 34.14
31711 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Rostock
D - Niemcy Berlin
0.260 34.23
31708 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Olsztyn
D - Niemcy Duisburg
1  059 37.2
31707 Zaakceptowane freddyk I - Włochy Mediolan
PL - Polska Olsztyn
1  603 32.5
31705 Zaakceptowane Fajowy D - Niemcy Duisburg
PL - Polska Olsztyn
1  082 27.82
31702 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Olsztyn
D - Niemcy Duisburg
1  055 41.52
31698 Zaakceptowane kanda I - Włochy Mediolan
D - Niemcy Rostock
1  309 34.15
31697 Zaakceptowane kanda PL - Polska Szczecin
I - Włochy Mediolan
1  260 31.98
31694 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Olsztyn
D - Niemcy Duisburg
1  197 35.09
31693 Zaakceptowane kulisiek D - Niemcy Rostock
PL - Polska Olsztyn
0.654 30.43
31685 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Mediolan
PL - Polska Olsztyn
1  719 28.33
31684 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Berlin
PL - Polska Szczecin
0.187 32.09
31682 Zaakceptowane Fajowy N - Norwegia Bergen
I - Włochy Mediolan
2  039 30.06
31639 Zaakceptowane kanda A - Austria Innsbruck
D - Niemcy Berlin
0.710 27.75
31638 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Mediolan
D - Niemcy Rostock
1  319 24.94
31637 Zaakceptowane kanda I - Włochy Mediolan
A - Austria Innsbruck
0.440 32.05
31631 Zaakceptowane kulisiek D - Niemcy Rostock
I - Włochy Mediolan
1  295 26.33
31624 Zaakceptowane freddyk I - Włochy Olbia
I - Włochy Mediolan
1  123 47.46
31623 Zaakceptowane kanda F - Francja Lille
I - Włochy Mediolan
1  207 27.84
31622 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Mediolan
D - Niemcy Rostock
1  306 3.75
31606 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Rostock
F - Francja Lille
1  031 27.84
31603 Zaakceptowane kulisiek D - Niemcy Rostock
I - Włochy Mediolan
1  340 22.24
31599 Zaakceptowane kanda I - Włochy Mediolan
D - Niemcy Rostock
1  318 27.85
31593 Zaakceptowane Fajowy D - Niemcy Rostock
N - Norwegia Bergen
1  026 28.95
31549 Zaakceptowane freddyk N - Norwegia Bergen
I - Włochy Olbia
2  862 40.85
31521 Zaakceptowane freddyk D - Niemcy Rostock
N - Norwegia Bergen
1  187 40.61
31509 Zaakceptowane kanda I - Włochy Olbia
I - Włochy Mediolan
1  129 27.81
31508 Zaakceptowane freddyk I - Włochy Mediolan
D - Niemcy Rostock
1  321 29.98
31507 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Mediolan
D - Niemcy Rostock
1  310 27.94
31501 Zaakceptowane kanda N - Norwegia Bergen
I - Włochy Olbia
2  865 27.85
31494 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Olbia
I - Włochy Mediolan
1  109 38.23
31433 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Olbia
I - Włochy Mediolan
1  139 39.42
31397 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Rostock
N - Norwegia Bergen
1  246 27.85
31385 Zaakceptowane freddyk I - Włochy Olbia
I - Włochy Mediolan
1  129 43.14
31382 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Mediolan
D - Niemcy Rostock
1  319 27.9
31378 Zaakceptowane kanda I - Włochy Mediolan
D - Niemcy Rostock
1  331 27.87
31377 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Olbia
I - Włochy Mediolan
1  130 31.33
31372 Zaakceptowane Fajowy N - Norwegia Bergen
I - Włochy Olbia
2  867 34.32
31371 Zaakceptowane kanda I - Włochy Olbia
I - Włochy Mediolan
1  150 21.74
31364 Zaakceptowane kanda N - Norwegia Bergen
I - Włochy Olbia
2  878 31.51
31344 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Rostock
N - Norwegia Bergen
1  224 21.73
31336 Zaakceptowane FHA96 N - Norwegia Bergen
I - Włochy Olbia
3  157 44.88
31334 Zaakceptowane freddyk N - Norwegia Bergen
I - Włochy Olbia
2  869 40.89
31332 Zaakceptowane kanda I - Włochy Mediolan
D - Niemcy Rostock
1  316 31.76
31328 Zaakceptowane kanda I - Włochy Olbia
I - Włochy Mediolan
1  129 34.19
31324 Zaakceptowane kanda N - Norwegia Bergen
I - Włochy Olbia
2  879 29.21
31297 Zaakceptowane FHA96 FI - Finlandia Pori
N - Norwegia Bergen
1  231 72.06
31294 Zaakceptowane freddyk I - Włochy Mediolan
N - Norwegia Bergen
2  223 36.21
31279 Zaakceptowane kanda I - Włochy Olbia
N - Norwegia Bergen
2  811 35.15
31276 Zaakceptowane kulisiek N - Norwegia Bergen
I - Włochy Olbia
2  864 33.34
31269 Zaakceptowane kanda N - Norwegia Bergen
I - Włochy Olbia
2  863 27.84
31253 Zaakceptowane kanda RU - Rosja Kaliningrad
N - Norwegia Bergen
1  315 27.83
31190 Zaakceptowane kulisiek FI - Finlandia Pori
N - Norwegia Bergen
1  206 31.67
31188 Zaakceptowane Fajowy FI - Finlandia Pori
N - Norwegia Bergen
1  246 30.98
31164 Zaakceptowane Fajowy RU - Rosja Kaliningrad
FI - Finlandia Pori
1  008 31.05
31160 Zaakceptowane FHA96 RU - Rosja Kaliningrad
FI - Finlandia Pori
1  032 33.43
31158 Zaakceptowane kulisiek RU - Rosja Kaliningrad
FI - Finlandia Pori
1  058 32.61
31157 Zaakceptowane freddyk FI - Finlandia Pori
I - Włochy Mediolan
2  317 34.1
31144 Zaakceptowane kulisiek FI - Finlandia Pori
RU - Rosja Kaliningrad
1  044 35.63
31143 Zaakceptowane Fajowy FI - Finlandia Pori
RU - Rosja Kaliningrad
1  027 34.47
31142 Zaakceptowane kanda FI - Finlandia Pori
RU - Rosja Kaliningrad
1  027 27.85
31115 Zaakceptowane Fajowy RU - Rosja Kaliningrad
FI - Finlandia Pori
1  018 31.73
31114 Zaakceptowane kanda RU - Rosja Kaliningrad
FI - Finlandia Pori
1  018 27.9
31113 Zaakceptowane kulisiek RU - Rosja Kaliningrad
FI - Finlandia Pori
1  042 32.63
31098 Zaakceptowane kanda FI - Finlandia Pori
RU - Rosja Kaliningrad
0.981 27.83
31097 Zaakceptowane kanda RU - Rosja Kaliningrad
FI - Finlandia Pori
1  046 31.93
31031 Zaakceptowane FHA96 FI - Finlandia Pori
RU - Rosja Kaliningrad
1  050 48.38
30987 Zaakceptowane freddyk RU - Rosja Królewiec
FI - Finlandia Pori
1  027 39.24
30964 Zaakceptowane kanda F - Francja Lille
RU - Rosja Kaliningrad
1  699 34.14
30963 Zaakceptowane freddyk D - Niemcy Drezno
RU - Rosja Kaliningrad
0.802 44.01
30941 Zaakceptowane kanda LT - Litwa Kaunas
F - Francja Lille
2  009 34.2
30891 Zaakceptowane FHA96 RU - Rosja Kaliningrad
FI - Finlandia Pori
1  026 35.38
30890 Zaakceptowane FHA96 B - Belgia Bruksela
RU - Rosja Kaliningrad
1  399 41.67
30874 Zaakceptowane Fajowy B - Belgia Bruksela
RU - Rosja Kaliningrad
1  400 40.64
30870 Zaakceptowane kulisiek LT - Litwa Kaunas
RU - Rosja Kaliningrad
0.366 37.16
30862 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Berlin
LT - Litwa Kaunas
0.932 34.12
30860 Zaakceptowane kulisiek D - Niemcy Berlin
LT - Litwa Kaunas
0.941 33.69
30847 Zaakceptowane Fajowy D - Niemcy Dresden
B - Belgia Brussel
0.905 42.43
30846 Zaakceptowane kanda PL - Polska Poznań
D - Niemcy Berlin
0.224 33.93
30845 Zaakceptowane kulisiek LT - Litwa Kaunas
D - Niemcy Berlin
1  114 30.16
30841 Zaakceptowane kanda LT - Litwa Kaunas
PL - Polska Poznań
0.695 34.1
30834 Zaakceptowane kulisiek D - Niemcy Berlin
LT - Litwa Kaunas
1  035 34.49
30830 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Berlin
LT - Litwa Kaunas
0.901 34.3
30820 Zaakceptowane Fajowy LT - Litwa Kaunas
D - Niemcy Dresden
1  095 29.77
30814 Zaakceptowane kanda B - Belgia Bruksela
D - Niemcy Berlin
0.820 34.15
30805 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Drezno
B - Belgia Bruksela
0.849 34.16
30790 Zaakceptowane kanda B - Belgia Bruksela
D - Niemcy Drezno
0.958 34.24
30785 Zaakceptowane Fajowy D - Niemcy Berlin
LT - Litwa Kaunas
0.932 26.93
30778 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Mediolan
D - Niemcy Berlin
1  128 27.04
30769 Zaakceptowane Fajowy B - Belgia Bruksela
I - Włochy Mediolan
0.967 27.2
30747 Zaakceptowane FHA96 D - Niemcy Dresden
B - Belgia Brussel
0.917 37.95
30746 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Mediolan
D - Niemcy Dresden
1  059 30.59
30723 Zaakceptowane Fajowy D - Niemcy Drezno
B - Belgia Bruksela
0.902 32.04
30719 Zaakceptowane kulisiek B - Belgia Bruksela
D - Niemcy Berlin
0.825 27.52
30713 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Brest
D - Niemcy Drezno
1  643 30.8
30712 Zaakceptowane kulisiek D - Niemcy Dresden
B - Belgia Brussel
0.850 28
30707 Zaakceptowane FHA96 D - Niemcy Dresden
I - Włochy Mediolan
1  104 37.23
30700 Zaakceptowane kulisiek B - Belgia Bruksela
D - Niemcy Dresden
0.864 26.62
30692 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Dresden
B - Belgia Brussel
0.854 34.19
30691 Zaakceptowane freddyk F - Francja Brest
D - Niemcy Drezno
1  624 29.68
30689 Zaakceptowane kulisiek D - Niemcy Dresden
B - Belgia Brussel
0.963 39.88
30681 Zaakceptowane kanda F - Francja Brest
D - Niemcy Dresden
1  641 34.19
30671 Zaakceptowane kulisiek F - Francja Brest
D - Niemcy Dresden
1  626 29.52
30659 Zaakceptowane Fajowy B - Belgia Bruksela
F - Francja Brest
0.889 32.96
30658 Zaakceptowane kanda B - Belgia Bruksela
F - Francja Brest
0.873 34.14
30651 Zaakceptowane Fajowy D - Niemcy Dresden
B - Belgia Brussel
0.843 29.06
30644 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Dresden
B - Belgia Brussel
0.840 36.55
30595 Zaakceptowane FHA96 F - Francja Brest
D - Niemcy Dresden
1  873 35.56
30594 Zaakceptowane kanda F - Francja Brest
D - Niemcy Dresden
1  874 37.03
30593 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Brest
D - Niemcy Dresden
1  875 33.23
30589 Zaakceptowane kulisiek P - Portugalia Olhao
F - Francja Brest
1  956 29.86
30583 Zaakceptowane freddyk P - Portugalia Olhao
F - Francja Brest
1  972 39.3
30573 Zaakceptowane Fajowy P - Portugalia Olhao
F - Francja Brest
1  965 30.74
30572 Zaakceptowane FHA96 I - Włochy Mediolan
F - Francja Brest
1  539 30.02
30569 Zaakceptowane kulisiek F - Francja Brest
P - Portugalia Olhao
1  957 31.58
30565 Zaakceptowane kanda I - Włochy Mediolan
F - Francja Brest
1  540 36.62
30561 Zaakceptowane freddyk F - Francja Brest
P - Portugalia Olhao
2  002 37.86
30559 Zaakceptowane kulisiek I - Włochy Mediolan
F - Francja Brest
1  488 30.11
30557 Zaakceptowane kanda F - Francja Brest
I - Włochy Mediolan
1  521 36.62
30551 Zaakceptowane freddyk I - Włochy Mediolan
F - Francja Brest
0 0
30548 Zaakceptowane kulisiek P - Portugalia Olhao
I - Włochy Mediolan
2  220 26.71
30545 Zaakceptowane kanda P - Portugalia Olhao
F - Francja Brest
1  997 36.6
30542 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Brest
P - Portugalia Olhao
2  060 34.08
30533 Zaakceptowane Fajowy I - Włochy Mediolan
F - Francja Brest
1  480 29.53
30477 Zaakceptowane Fajowy P - Portugalia Olhao
I - Włochy Mediolan
2  214 30.85
30470 Zaakceptowane FHA96 GB - Wielka Brytania Cambridge
I - Włochy Mediolan
1  351 31.38
30463 Zaakceptowane kulisiek F - Francja Brest
P - Portugalia Olhao
1  957 33.21
30462 Zaakceptowane freddyk I - Włochy Milano
I - Włochy Mediolan
0 0
30459 Zaakceptowane freddyk I - Włochy Turyn
I - Włochy Milano
0.166 50.6
30441 Zaakceptowane FHA96 PL - Polska Łodź
GB - Wielka Brytania Cambridge
1  608 51.68
30438 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Brest
P - Portugalia Olhao
1  992 34.94
30433 Zaakceptowane kulisiek F - Francja Lille
F - Francja Brest
0.748 32.62
30420 Zaakceptowane kanda F - Francja Brest
P - Portugalia Olhao
2  081 36.67
30415 Zaakceptowane FHA96 PL - Polska Wrocław
PL - Polska Łódź
0.258 42.64
30411 Zaakceptowane Fajowy P - Portugalia Olhao
F - Francja Brest
1  997 30.25
30410 Zaakceptowane kanda P - Portugalia Olhao
F - Francja Brest
1  996 36.62
30387 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Brest
P - Portugalia Olhao
1  962 36.49
30386 Zaakceptowane kanda F - Francja Brest
P - Portugalia Olhao
1  961 36.61
30374 Zaakceptowane Fajowy F - Francja Lille
F - Francja Brest
0.748 29.95
30372 Zaakceptowane kanda F - Francja Lille
F - Francja Brest
0.748 36.63
30371 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Łódź
F - Francja Lille
1  260 31.83
30367 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Łódź
F - Francja Lille
1  263 33.02
30366 Zaakceptowane kanda PL - Polska Łodź
F - Francja Lille
1  264 36.63
30364 Zaakceptowane FHA96 D - Niemcy Rostock
PL - Polska Wrocław
0.630 36.67
30361 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Wrocław
PL - Polska Łódź
0.219 32.42
30358 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Łodź
PL - Polska Wrocław
0.224 38.84
30355 Zaakceptowane kanda PL - Polska Wrocław
PL - Polska Łódź
0.219 36.99
30354 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Wrocław
PL - Polska Łódź
0.219 43.38
30353 Zaakceptowane FHA96 F - Francja Lille
D - Niemcy Rostock
0.990 28.69
30349 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Łodź
PL - Polska Wrocław
0.258 41.86
30347 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Wrocław
PL - Polska Łódź
0.258 41.09
30345 Zaakceptowane kanda PL - Polska Łódź
PL - Polska Wrocław
0.220 31.82
30344 Zaakceptowane kanda PL - Polska Wrocław
PL - Polska Łódź
0.221 32.13
30343 Zaakceptowane kulisiek PL - Polska Katowice
PL - Polska Wrocław
0.167 43.71
30336 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Travemünde
PL - Polska Wrocław
0.671 32.04
30331 Zaakceptowane kanda F - Francja Lille
D - Niemcy Travemünde
0.877 32.16
30325 Zaakceptowane kanda D - Niemcy Kilonia
F - Francja Lille
0.874 32.04
30322 Zaakceptowane FHA96 D - Niemcy Frankfurt
F - Francja Lille
0.735 50.75
30320 Zaakceptowane FHA96 D - Niemcy Drezno
D - Niemcy Frankfurt
0.473 37.63
30296 Zaakceptowane Fajowy PL - Polska Wrocław
PL - Polska Łódź
0.219 44.29
30293 Zaakceptowane Fajowy S - Szwecja Goteborg
PL - Polska Wrocław
0 0
30284 Zaakceptowane Fajowy D - Niemcy Hamburg
S - Szwecja Goteborg
0.498 39.56
Nazwa: GTW Logistic
Tag: GTW
Norma miesięczna: 10000
Adres Strony FB: gtwlogistic.pl
Adres DSC/Ts: discord.gg/gtw

ZALOGUJ SIE ABY APLIKOWAĆ
Dystans Login Trasy Tonaż Średnia
Dystans Login Trasy Tonaż Średnia
60  558 Anum (Kierowca) 37 464 33.08
7  682 ArcziPL (Kierowca) 6 124 45.46
70  761 Dominv0 (Kierowca) 63 591 40.78
177  714 Fajowy (Dyspozytor) 116 1344 39.86
97  079 FHA96 (Zarząd) 77 1046 39.03
62  538 freddyk (Kierowca) 39 620 37.91
19  629 Grande145 Zwolniony () 13 161 38.94
100  555 JakubP (Zarząd) 62 599 33.27
311  092 kanda (Kierowca) 212 2787 33.37
39  697 Kavson (Zarząd) 25 277 35.7
134  186 kulisiek (Kierowca) 90 1129 32.3
7  671 Tofu_Provider (Kierowca) 4 37 32.08